ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัลข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2560  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แชร์ข่าวนี้